1.  ผู้ใช้งานสามารถ เข้าสู่ระบบ ได้ด้วยการ เข้าที่เว็บไซต์ elearning.crru.ac.th แล้วคลิกที่ Login 


รูปที่ 1 เมนู Login


รูปที่ 2 เมนู Login โดยใช้ รหัสนักศึกษา และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรอกข้อมูลแล้วคลิกที่ Login

3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบกับหน้ารายวิชาที่มีในระบบ และเมนูต่างๆ ดังนี้


รูปที่ 3 เมนู แถบเมนูสำหรับผู้ใช้งาน

  • HOEM   • Dashboard


  • My courses รายวิชาของผู้ใช้งาน


  • รายวิชา 


  • คู่มือการใช้งาน


  • การจัดการโปรไฟล์หมายเหตุ ในการใช้งานครั้งแรก หากระบบมาที่หน้า Edit profile ให้ทำการเพิ่มข้อมูล Email address โดยใช้ Email ที่มหาลัยแจกให้นักศึกษา เช่น 651xxxxxx@crru.ac.th จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล แล้วระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการลงทะเบียน ไปยัง Email ที่ ลงทะเบียนไว้ ให้เช็ค Email แล้วคลิกลิ้งที่ระบบส่งให้ตามตัวอย่าง 


หา Email ที่มีหัวข้อนี้ แล้วคลิกเข้าไปเพื่อ คลิกลิงค์ที่ระบบส่งให้Last modified: Monday, 27 March 2023, 10:28 AM