ในการใช้งานครั้งแรก หากระบบมาที่หน้า Edit profile ให้ทำการเพิ่มข้อมูล Email address โดยใช้ Email ที่มหาลัยแจกให้นักศึกษา เช่น 651xxxxxx@crru.ac.th จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล แล้วระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการลงทะเบียน ไปยัง Email ที่ ลงทะเบียนไว้ ให้เช็ค Email แล้วคลิกลิ้งที่ระบบส่งให้ตามตัวอย่าง 

1 กรอก e-mail

MAIL

2 บันทึกข้อมูล

MAIL

3 ยืนยันการเปลี่ยนข้อมูล 

mail

4 เข้าไปที่ e-mail ที่กรอกไว้ หา Mail ที่นะบบส่งให้ หากไม่มีให้ดูที่ ถังขยะ หรือ spam mail
หา Email ที่มีหัวข้อนี้ ตามด้านล่าง


 5 คลิกเข้าไปเพื่อ คลิกลิงค์ที่ระบบส่งให้


เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ให้ออกจากระบบแล้วลองเข้าใหม่อีกรอบLast modified: Thursday, 3 August 2023, 9:38 AM