การตรวจและให้คะแนนสำหรับคำถามอัตนัย 

     เมื่อแบบทดสอบมีการเริ่มใช้งานและมีผู้ตอบคำถาม ในฟอร์มจะมีแถบเมนูเพิ่มขึ้นมา (Responses) จะเป็นหน้าสรุปผลการทำแบบฟอร์มผู้สอนสามารถเข้าไปดูและให้คะแนนตามหัวข้อและรายชื่อตามตัวอย่างในคลิปนี้

 

 

Last modified: Wednesday, 31 May 2023, 5:55 PM