การยกเลิกการย้ายฟอร์มไปยังกลุ่มจะไม่สามรถทำได้แต่จะใช้วิธีคัดลอกฟอร์ม (Duplicate ) แทนกันตามตัวอย่างในคลิปนี้

 

 


Last modified: Wednesday, 31 May 2023, 4:14 PM