เมื่อสร้างแบบฟอร์มใน Microsoft Forms และต้องการแชร์แบบฟอร์มสามารถเข้าถึงและตอบแบบฟอร์มได้ สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เข้าสู่หน้า Microsoft Forms และเลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข
  • เลือกที่ Collect responses


  • จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา โดยจะมีให้เลือกรูปแบบการแชร์ทั้ง URL, Shorten URL ,QR code, Iframe  หรือกำหนดตามรายชื่อบุคคลหรือกลุ่มเรียนได้

 

 

Last modified: Wednesday, 31 May 2023, 9:05 AM