การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและระยะเวลาในการทำแบบทดสอบให้กับผู้ใช้งานใน Microsoft Forms สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • เข้าสู่หน้า Microsoft Forms และเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ

 • คลิกที่ Share ที่ด้านบนของหน้าจอ

 • คลิกที่ Settings แล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา

  


ส่วนแรก Option For Quiz การตั้งค่าให้แสดงผลการทำแบบทดสอบให้เฉลยคำตอบหลังจากทำการส่งคำตอบ


ส่วนที่ 2 การตั้งค่าสำหรับการเปิดสิทธิ์การเข้าถึง

 • ทุกคนสามารถเข้าถึงและทำแบบทดสอบได้
 • ทุกคนที่ใช้ Email ของหน่วยงาน (........@365.crru.ac.th) พร้อมทั้งยังสามารกำหนดให้มีการบันทึกชื่อ หรือกำหนดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียว
 • กำหนดเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มคน ที่ใช้ Email ของหน่วยงาน (........@365.crru.ac.th) พร้อมทั้งยังสามารกำหนดให้มีการบันทึกชื่อ หรือกำหนดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวส่วนที่ 3 การกำหนดค่าอื่นๆ Option For responses

 • ยอมรับการส่งคำตอบ
 • กำหนดวันที่เริ่มทำแบบทดสอบ
 • กำหนดวันที่สิ้นสุกการทำแบบทดสอบ
 • กำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ
 • สับคำถาม
 • กำหนดให้แสดงแถบสถานะความคืบหน้าในการทำแบบทดสอบ
 • การซ่อนหรือปิดการแสดงผลปุ่ม "Submit another response" หรือ "ส่งคำตอบอื่น" ที่แสดงหลังจากผู้ใช้ได้ส่งคำตอบแล้ว ซึ่งปุ่มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งคำตอบเพิ่มเติมอีกครั้งได้
 • กำหนดให้แก้ไขคำตอบได้
 • กำหนดข้อความหลังจากส่งคำตอบ

ส่วนที่ 4 การแจ้งเตือน Response Receipts


Last modified: Tuesday, 30 May 2023, 9:11 PM