การสร้างแบบทดสอบ  Choice

  1. ชื่อคำถาม
  2. แทรกรูปภาพหรือ video
  3. ตัวเลือก
  4. คะแนนของข้อนั้น
  5. เงื่อนไขที่จะได้คะแนน เช่นตอบตรงกับตัวเลือกที่กำหนด หรือตอบคนละข้อกับตัวเลือกที่กำหนด
  6. สามรถตอบได้ทีละข้อหรือหลายๆข้อ
  7. กำหนดให้ต้องทำข้อสอบข้อดังกล่าวไม่สามารถปล่อยว่าได้
  8. ตัวเลือกเพิ่มเพิม เช่น สลับคำตอบ หรือกำหนดตำตอบให้เป็น รายการให้เลือก


ตัวอย่างการแทรกรูปภาพหรือ video


 

 

 การนำเข้าข้อสอบจากเอกสาร

 

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย: