1. สร้างวิดีโอที่มีการประมวลผลโต้ตอบ เมื่อโมดูล Interactive VDO เปิดใช้งานแล้ว ให้สร้างวิดีโอที่มีการประมวลผลโต้ตอบโดยใช้เครื่องมือต่างๆใน Moodle เช่น Quiz และ Forum

 2. เพิ่ม Interactive VDO ในหน้าเว็บ หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว ให้เพิ่ม Interactive VDO ลงในหน้าเว็บของคุณ โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มเมนูแล้วเลือก Interactive VDO จากนั้นใส่ชื่อและคำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอ

 3. เพิ่มคำถามและแบบฝึกหัด ใน Interactive VDO นี้ คุณสามารถเพิ่มคำถามและแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับการแนะนำและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มคำถามและแบบฝึกหัดด้วยการคลิกที่ปุ่ม "Add Question" และ "Add Quiz"

 4. แก้ไขและปรับแต่ง Interactive VDO คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่ง Interactive VDO ของคุณได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่หน้าแก้ไข Interactive VDO และแก้ไขข้อมูลต่างๆตามต้องการ

  1. จัดการผู้ใช้ คุณสามารถจัดการผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึง Interactive VDO ของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้าการจัดการผู้ใช้ใน Moodle และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ตามต้องการ

  2. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองได้โดยใช้ระบบการตรวจสอบผลการเรียนรู้ใน Moodle ซึ่งสามารถตรวจสอบผลได้ตลอดเวลา

  3. ประเมินผล คุณสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใช้ได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆใน Moodle เช่น การให้คะแนนและการประเมินผลการทำงาน

  4. พัฒนา Interactive VDO ของคุณ คุณสามารถพัฒนา Interactive VDO ของคุณต่อไปได้โดยเพิ่มคำถามและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม และปรับแต่งรูปแบบการเรียนรู้ของคุณตามต้องการ

  5. สนับสนุนและการอบรม หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Interactive VDO ใน Moodle คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้สนับสนุน Moodle เพื่อขอความช่วยเหลือและการอบรมเพิ่มเติมได้


Last modified: Monday, 27 March 2023, 11:20 AM