การเข้าถึงเนื้อหา

          ค่าเริ่มต้นของระบบผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาในวิชาได้ อาจารย์จะต้องทำการเพิ่มนักศึกษาเข้าไปในวิชาเอง แต่ยังสามารถเปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาในวิชาในรูปแบบอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดเนื้อหาให้เฉพาะผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม (ต้องสร้างกลุ่มเรียนก่อน) สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ หรือเปิดให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกในระบบเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหา รวมไปถึง ทุกคนที่สนใจสามรถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่ต้อง login โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้


รูปที่ 1 เมนู Particpants (ผู้เข้าร่วม)

           เมื่ออาจารย์เข้าสู่วิชาที่ต้องการสร้างกลุ่มแล้ว ให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Particpants จะพบกับหน้าแสดงผลตาม รูปที่ 2


รูปที่ 2 หน้าจัดการผู้เรียนและสมาชิกในวิชา

          1 เมนูสำหรับการจัดการกับ ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาแบบอัตโนมัติ จัดการสร้างกลุ่มเรียน 
          2 ปุ่มสำหรับเพิ่มผู้ใช้และกำหนดบทบาทของผู้ใช้ในเนื้อหาเช่น เป็นผู้เรียน ผู้สอนร่วม ในเนื้อหา
          3 ชื่อสามาชิกในวิชา
          4 บทบาท สิทธิ์ ของผู้ใช้คนนั้นในเนื้อหา
          5 กลุ่มเรียนหรือ section ของผู้เรียน ถ้าไม่ได้กำหนดจะขึ้นว่า No group

การเพิ่มผู้เรียนสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

          จากรูปที่ 2 ข้อที่ 1 เมื่อเลือกหัวข้อ Enrolment methods (วิธีการลงทะเบียน)

             การเลือกวิธีการลงทะเบียนที่ต้องการ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น:

 • Manual enrolment: การลงทะเบียนด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลและรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมคอร์ส
 • Self enrolment: การลงทะเบียนโดยผู้ใช้งานเองโดยไม่ต้องการรหัสผ่าน
 • Guest access: การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมที่ไม่ต้องการลงทะเบียน


รูปที่ 3 วิธีการลงทะเบียน

 1. ลบเลือกวิธีการลงทะเบียน
 2. เพิ่มผู้เรียนแบบกำหนดเอง
 3. ตั้งค่าธีการลงทะเบียน
 4. เพิ่มวิธีการลงทะเบียน
 5.  icon รูปตา เป็นสถานะการเปิดเปิดรูปแบบการลงทะเบียน

        

รูปที่ 4 กำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ 

          หลังจากเลือกวิธีการลงทะเบียนที่ต้องการแล้ว คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการลงทะเบียน การกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งาน การกำหนดการเรียนการสอนหลังจากนั้น คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า Enrolment methodsรูปที่ 5 การกำหนดรหัสสำหรับการเข้าเรียน

 1. รหัสสำหรับการเข้าเรียน
 2. หากมีการแบ่งกลุ่มเรียนสามารถกำหนดให้ใช้รหัสของกลุ่มเรียน เมื่อผู้เรียนเข้าเรียนโดยใช้รัสของกลุ่มเรียนระบบจะทำการจัดกลุ่มเรียนให้อันโนมัติ
 3. ค่าเริ่มต้นในการจัดสิทธิ์ใก้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่บทเรียนผ่าน รูปแบบที่ตั้งค่าไว้
 • หากเลือก Manual enrolment เป็นวิธีการลงทะเบียน จะต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับผู้เข้าร่วมคอร์ส โดยสามารถกำหนดรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้เองหรือสร้างไฟล์ CSV แล้วนำเข้าข้อมูลผู้ใช้งาน

 • หากเลือก Self enrolment เป็นวิธีการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้โดยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของคอร์สและคลิกที่ปุ่ม Enrol me

 • หากเลือก Guest access เป็นวิธีการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอร์สได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยให้คลิกที่ปุ่ม Guest access เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน

 • หลังจากที่กำหนด Enrolment methods เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมคอร์สหรือห้องเรียนได้โดยลงทะเบียนตามวิธีการที่กำหนดLast modified: Wednesday, 29 March 2023, 11:35 AM