การสร้างกลุ่มเรียน


รูปที่ 1 เมนู Particpants (ผู้เข้าร่วม)

         การแบ่งกลุ่มเรียนคือกระบวนการแบ่งนักเรียนหรือผู้เรียนในห้องเรียนหรือคอร์สเรียนออนไลน์เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการสื่อสารภายในกลุ่ม  และยังรวมถึงเนื้อหาที่มีผู้สอนหลายคนเพื่อแยกผู้เรียนออกจากกันวิธีสร้างกลุ่มเรียน จึงเป็นวิธีทีที่ดีที่สุดในการจัดการและยังสามารกำให้ให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนโดยใช้รหัสเฉพาะกลุ่มเพื่อจัดการผู้เรียนตามกลุ่มอัตโนมัติตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนดังคลิปตัวอย่างนี้

 

 

Last modified: Wednesday, 7 June 2023, 1:15 PM