การทำแบบทดสอบ

          คลิกที่หัวข้อแบบทดสอบจะพบกับหน้าแสดงรายละเอียดก่อนทำแบบทดสอบเมื่อเริ่มทำแบบทดสอบให้คลิกที่ปุ่ม Attempt quiz เพื่อเข้าสู่การทำแบบทดสอบ


รูปที่ 1 หน้าแสดงรายละเอียดก่อนทำแบบทดสอบ


รูปที่ 2 หน้าแสดงข้อสอบ

  1. ข้อสอบ
  2. ตัวนำทางแบบทดสอบ
  3. แสดงสถานะข้อสอบที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
  4. ปุ่มเส็จและส่งคำตอบ

         เมื่อคลิกที่ปุ่ม Finish attempt ระบบจะไปหน้าเช็คคำตอบอีกครั้งเพื่อให้ทำการตรวจเช็คว่าทำครบทุกข้อหรือไม่หากทำไม่ครบสามารถกลับไปทำโดยคลิกที่ปุ่ม Rturn to attempt หากทำครบหมดแล้ว ให้ลิกที่ปุ่ม Submit all and finish เพื่อทำการตรวจคำตอบ


รูปที่ 3 หน้าเช็คการทำข้อสอบ

        ในกรณีที่ทำข้อสอบแล้วทำไม่เสร็จแล้วเกิดความผิดพลาดระหว่างทำข้อสอบ สามารถกลับมาทำข้อสอบต่อได้เมื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดยหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อสอบ จะมีปุ่ม Continue your attempt เพื่อกลับไปทำข้อสอบต่อจากครั้งก่อนหน้า


รูปที่ 4 หน้าแสดงรายละเอียดก่อนทำแบบทดสอบจากที่ทำค้างไว้

       การตรวจคำตอบหลังจาก คลิกที่ปุ่ม Submit all and finish เพื่อส่งคำตอบ จะมีหน้าต่างยืนยันการตรวจคำตอบแสดงขึ้นมาให้ทำการ คลิกที่ Submit all and finish ในหน้าต่างยืนยันอีกครั้ง


รูปที่ 5 หน้าต่างยืนยันการตรวจคำตอบ

          เมื่อยืนยันการตรวจคำตอบระบบจะแสดงคะแนนที่ได้ในการทำแต่ละครั้งหากต้องการกลับไปทำข้อสอบใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Re-attempt quiz 


รูปที่ 6 ผลการทำแบบทดสอบ

Last modified: Wednesday, 18 January 2023, 4:27 PM