วิชาที่มีอยู่ในระบบในบางวิชาจะมีการตั้งค่าในการเข้าสู่บทเรียนหลายแบบ เช่น ปิดไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไป ที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าเรียนได้ หรือเปิดให้เฉพาะสมาชิกที่เป็นนักศึกษา รวมไปถึงการตั้งรหัสสำหรับการเข้าสู่บทเรียน


รูปที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่บทเรียนได้


รูปที่ 2 ตัวอย่างบทเรียนที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่บทเรียนได้


รูปที่ 3 ตัวอย่างบทเรียนที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่บทเรียนได้

          ผู้เรียนสามารถคลิกที่ปุ่ม Enrol me เพื่อเข้าสู่บทเรียนที่เปิดให้เฉพาะสมาชิกเข้าเรียนได้


รูปที่ 4 ตัวอย่างบทเรียนที่รหัสเพื่อเข้าสู่บทเรียน


รูปที่ 5 ตัวอย่างบทเรียนที่ต้องกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่บทเรียน

          ในรายวิชาที่ มีการตั้งรหัสผู้เรียนจะได้รับรหัสจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าสู่บทเรียน

          

Last modified: Tuesday, 17 January 2023, 3:47 PM