ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการ คลิกที่รูปโปรไฟล์ ที่แถบเมนูด้านบนสุดฝั่งขวามือ แล้วเลือกที่ Language แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ

รูปที่ 1 การเปลี่ยนภาษา


รูปที่ 2 ภาษาที่มีในระบบ


Last modified: Friday, 13 January 2023, 10:49 PM