1. การจัดการโปรไฟล์ สามารถทำได้โดยการ คลิกที่รูปโปรไฟล์ ที่แถบเมนูด้านบนสุดฝั่งขวามือ แล้วเลือกที่ Profile

  2. รูปที่ 1 เข้าสู่การจัดการ โปรไฟล์ หรือ ข้อมูลส่วนตัว


    รูปที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน

  3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว คลิกที่ Edit profile

  4. รูปที่ 3 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  • General ข้อมูล ทั่วไป
  • User picture ข้อมูล รูปภาพส่วนตัว
  • Additional names ข้อมูล ชื่อเพิ่มเติม
  • Interests ข้อมูล ความสนใจ
  • Optional ข้อมูลอื่นๆ ในส่วนนักศึกษา ต้องทำการเพื่มข้องมูลในช่อง ID number ให้เป็นรหัสนักศึกษาของตนเอง เสร็จแล้วคลิกที่ Update profile


รูปที่ 4 เพิ่มข้อมูลรหัสนักศึกษา

Last modified: Friday, 13 January 2023, 10:59 PM